Anhinga_Trail

White Ibis #2 7.5 7 7 21.5 Don Poulton  Nature Master
White Ibis #2 7.5 7 7 21.5 Don Poulton Nature Master
Aperture: 5.6
Camera: Canon EOS 40D
Iso: 400