Saskatchewan

Yellow Headed Blackbird 7.5 7 8 22.5 Don Poulton  Nature Master
Yellow Headed Blackbird 7.5 7 8 22.5 Don Poulton Nature Master
Aperture: 5.6
Camera: Canon EOS 7D Mark II
Iso: 400
Derelict Farmhouse 7 6.5 7 20.5 Don Poulton  Creative Master
Derelict Farmhouse 7 6.5 7 20.5 Don Poulton Creative Master
Aperture: 8
Camera: Canon EOS 7D Mark II
Iso: 400